Güncel

Genellikle kapağı açık varilleri kaldırmada kullanılır.

Bu aparat varilleri yandan kaldırmak için forklift çatalına takılarak kullanılır.

Düşük tonajlı kâğıt, plastik ve kumaş gibi malzemeleri ilgili makinaya takmak ve sökmek için kullanılır.

Varili dengeli olarak zarar görmeden taşımaya yardım eder, havada iken varilin düşme riski yoktur. Dışarıdan müdahale ile aparat varilden kurtulmaz.

Büyük çaplı uzun boruları kaldırmak ve taşımak için vakum teknolojini kullanmış olup boru sektörüne büyük kolaylık sağlamıştır. Büyük çaplı borunun üst yüzeyine temas eden vakum pedleri sayesinde kolaylıkla vakum işlemi yapılmakta ve kaldırma işlemi gerçekleştirilmektedir.