Halatlı Vinçler

You are here: Home » Vinç Sistemleri » Halatlı Vinçler
  • Yüksek mukavemetli halatlar vasıtası ile daha emniyetli yük kaldırma işlemi yapılmaktadır.
  • Kullanılan motor, fren ve redüktörler yüksek kaliteye sahip olup sessiz ve uzun ömürlüdür.
  • Tüm vinçlerde aşırı yük anahtarı olup kapasitenin üzerinde yük kaldırma işlemi engellenmektedir.

Modeller

loader

“t” günlük ortalama çalışma süresi tahmini değildir ve aşağıdaki gibi hesaplanır. Bu değer, kaldırma ünitesinin FEM grubunun belirlenmesini sağlar.

2 x Kanca yüksekliği x saatteki çalışma sayısı x günlük çalışma saati

t=

60 x Kaldırma hızı

2 x H x n xT

t=

60 x Vh

2x 10x7x8

t == 1,87 Saat

60 x 10

Tablodan, AĞIR Yükleme Sınıfında ve günlük çalışma süresinin ortalaması t = 1,87 saat olan bir kaldırmaünitesi için FEM 2m mekanizma grubu bulunur.

“t” günlük ortalama çalışma süresi tahmini değildir ve aşağıdaki gibi hesaplanır. Bu değer, kaldırma ünitesinin FEM grubunun belirlenmesini sağlar.

2 x Kanca yüksekliği x saatteki çalışma sayısı x günlük çalışma saati

t=

60 x Kaldırma hızı

2 x H x n xT

t=

60 x Vh

2x 10x7x8

t == 1,87 Saat

60 x 10

Tablodan, HAFİF Yükleme Sınıfında ve günlük çalışma süresinin ortalaması t = 1,87 saat olan bir kaldırmaünitesi için FEM 2m mekanizma grubu bulunur.

Karşılaştırma ve Sonuç:

Her iki örnekte de kapasite, kaldırma yüksekliği, kaldırma hızı gibi parametreler aynıdır. Ancak kullanıcı çalışma koşullarına göre belirlenen ” Yükleme Sınıfları” farklıdır.

Birinci örnekte kulllanıcı, genellikle orta derecedeki ağırlıkları; fakat sık sık da maksimum ağırlıkları kaldırması gerektiğini belirtmiştir. Bu durumda Yükleme Sınıfı “Ağır”olarak seçilmiştir, ikinci örnekte ise kullanıcı, genellikle hafifi ağırlıkları, sadece özel durumlarda (nadiren) maksimum yükleri kaldıra bileceğini belirtmiştir. Bu durumda ise yükleme sınıfı “Hafif olarak seçilmiştir. Dikkat edilirse, hesaplamalara girmeden önce, yükleme sınıfının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

ikinci örnekte parametrelerden birini, örneğin saatteki çalışma sayısının değiştiğini kabul ettiğimizde, mesela n=14 olduğunda aynı hesaplamalara göre t=3,73 bulunur. Buna göre mekanizma grubu 1 Am olarak tespit edilir.