Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları Sektörü Üzerine

Bilindiği gibi ülkemizde kaldırma makinaları üretici fazlalığı yaşanmaktadır. Herhangi bir vinç üreticisinde çalışıp biraz bilgiye sahip olan bir usta ya da mühendis, en kolay yolu bulup bildiklerinin üzerine hiçbir mühendislik bilgisi katmadan, eski çalıştığı firmanın ürününü aynen taklit edip satışa sunmaktadır. Şayet üreticiler üretime başlamadan önce üretmeyi planladıkları mamulün patent ya da faydalı modelini almış olsalardı, çok fazla sayıda üretici ortaya çıkmazdı. VİNÇ DOKTORU bugün vinç imalat sektöründe fikri mülkiyet haklarına değer veren tek firma olup piyasada da hak ettiği yeri bulmuş bulunmaktadır. Bundan böyle fikri mülkiyet haklarının çok fazla dikkate alınmadığı ülkemizde, firmaların fikri mülkiyet haklarını önemsemelerini ve firmalarının çıkarlarını korumaya almalarını umut ediyoruz.

Her yeni imalatçı, sektörde bulunan diğer firmaların pazarlarına ortak olmakta ve birbirlerinin karlılıklarını düşürmektedir. Bunun yerine, büyük vinç üreticileri vinç üretmeye veya satmaya niyetli bu irili ufaklı firmalara da uygun şartlarda fason mallar üretmiş olsa bu tür sorunlar ortaya çıkmazdı. Öyle ki izlediğim bir röportajda son dönemlerde piyasaya çıkan bir markanın yöneticisi, merdiven altı imalatçılardan şikâyet etmekte sorunlarını çözecek bir derneğin bulunmadığını belirtmektedir. Aynı şekilde büyük firmalar da bu firmaları merdiven altı olarak nitelemekte olup çelişkiler ortaya çıkmaktadır. Bu röportajı duyunca nasıl piyasadaki gelişmelerden bu kadar uzak kalınır diyerek hayretler içinde kaldım. İki senedir faaliyet gösteren vinç üreticileri derneğinden bihaber olmak kendilerinin eksikliğidir. Bunun yanında vinç üreticileri derneği elit bir şirketler topluluğu gibi hareket etmekte, bu firmaları tüzüklerindeki bağlayıcı maddelerden dolayı dışlamaktadır. Türkiye de kaldırma makinaları sektöründe aynı işi yapan şirket fazlalığı kirliliğini ortadan kaldırmanın yolu, tüm irili ufaklı vinç firmalarını bu derneğin çatışı altına sokmaktan geçer. Sorunlar konuşulur, imalat kalitesinin arttırılması yolu aranır ve firmalara markalaşma yolunda zorlayıcı müeyyideler konabilir.

Kendi şahsi görüşüme göre sektörde isim yapmış firmalar piyasaya girmeye çalışan ya da bayilik yapmak isteyen firmalara biraz anlayışlı davransalar, bayi satışlarındaki kârlılıkları düşürseler çok fazla üretim sevdalısı firma ortaya çıkmayacaktır.

Gördüğüm kadarıyla marka ürünlerin karlılığının fazla olduğunu düşünen bölgesel üreticiler marka ürünleri taklit ederek bulundukları yörelere satış yapmaktadırlar. Bunun çerçevesinde Marmara bölgesinde bulunan vinç üreticileri bu bölgelere artık zor satış yapabilmektedirler Avrupa’da ve dünyada marka yaratmanın zor olmasından dolayı, marka olmuş ürünleri satmak daha cazip olup bundan dolayı vinç üretici sayısı azdır.

Marka olmuş üretici firmalar kaliteli ve güvenilir bayiler bulmalı ve bayilerde bu güven çerçevesinde bu marka ürünleri firmaların ulaşamadıkları müşteri adaylarına satmalıdır. Marka olmuş firmalar büyük karlarla mal satmanın küresel dünyada artık hayal olduğunu bilip fiyat politikalarını bu çerçevede değiştirme yoluna gitmelidir. Cazip fiyatlarla mal alan diğer firmalar üretmek yerine daha fazla müşterilere mal satmaya çalışacaktır.

Şayet derneğimiz bu bölgelere ve üreticilere rahatça ulaşabilseydi, imalat standartlarını dayatıp seminerlerle tüketicileri bilgilendirseydi, standarttan yoksun vinç üreticiler ortaya çıkmazdı.

Derneğimiz çeşitli zamanlarla üniversiteler ile işbirliği yaparak bu bölgelerdeki ticaret ve sanayi odalar kanalıyla seminerler sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemelidir. Kaldırma ve taşıma makinalarının işletmelerinin can damarı olduğunu kalitesiz üretimlerinin işletmeleri zora sokabileceği iş ve işçi güvenliği için çok önemli olduğunu anlatmalıdır. Bu şartlarda tüketici satın aldığı üründen emin olacaktır ve güvenle kullanacaktır.

Şu bir gerçektir ki büyük üretici firmalar olacağı gibi vinç standartlarına uygun imalat yapmak şartıyla üretim yapan küçük çaplı üreticilerde olacaktır. Derneğimizin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmasını destekleyelim ve sektörü düzlüğe çıkaralım.

Comments are closed.